General Chemicals, Leather Production Materials, Leather Dyes..

General Chemicals

Amonyum Bikarbonat
Amonyum Klorür
Amonyum Sülfat
Asetik Asit
Butil Asetat
Demir Sülfat
EDTA 4 Na
Emetik Tartar
Formaldehit Formik Asit 85%
Hidrojen Peroksit
İso Propil Alkol
Kaolin
Kebroka
Kestane (ACI- TATLI)
Kromik Asit
Kurşun Asetat
Mimoza ME
Nonyl Phenol 10 EO
Oksalik Asit
PerKlor Etilen
Sitrik Asit Mono.
Soda Ağır
Soda Hafif
Sodyum Asetat
Sodyum Bikarbonat
Sodyum Formiat
Sodyum Hidrosülfit (74% – 88% – 90%)
Sodyum Hipoklorit
Sodyum Metabisülfit
Sodyum Naftalen Sülfonat
Sodyum Sülfhidrat
Sodyum Tiosülfat
Sodyum Tripolifosfat (STTP)
Sülfürik Asit
Tank Krom AB
Tank Krom FS
Tara
Titan Dioksit
Üre
Walex
Zırnık

Leather Production Materials

VesBate AS-X (Asidik Sama 10000 Aktivite)
VesBate IE (Islatma Enzimi)
VesBate PS-1000 (Sama 1000 Aktivite)
VesBate PS–2000 (Sama 2000 Aktivite)
VesBio (Bakterisit)
VesBio F (Fungusit)
VesCal C (Kireç Giderici)
VesCal DA (Damar Açıcı)
VesChromil 223 (Ütü Solisyonu)
VesChromil AFL (Köpük Kesici)
VesCrom CAL (Aluminyum Krom CRN)
VesCrom CM (Krom Maskeleyici)
VesCrom CS (Krom Dolgusu)
VesDeg DG (Yağ Giderici)
VesDeg DG Plus (Yağ Giderici)
VesDeg S (Yağ Giderici)
VesDeg S70 (Yağ Giderici)
VesTan AK-4000 (Akrilik Dolgu)
VesTan AS-1000 (Kürk Sama 1200 Aktivite)
VesTan B-XL (Kesit Yardımcısı)
VesTan D-3 (Disian Diamid Bazlı Etek Dolgu)
VesTan D-5 (Etek Dolgusu)
VesTan D-7 (Disian Diamid Bazlı Etek Dolgu)
VesTan D-9 (Disian Diamid Bazlı Etek Dolgu)
VesTan FF (Fenolik Sintan)
VesTan FT (Fenolik Sintan)
VesTan FX (Fenolik Sintan)
VesTan M2 (Melamin Dolgu)
VesTan M3 (Melamin Bazlı Dolgu)
VesTan M-4 (Melamin Formaldehit Sülfan)
VesTan MX (Melamin Bazlı Dolgu)
VesTan NSN (Natural Sintan)
VesTan SD (Akrilik Dolgu)
VesTan VGT (Ön Tabaka Ajanı)
VesWash ML-S (Yün Yıkayıcı)
VesWet SC-S (Islatıcı)

Leather Dyes

Asit Tüy Boyalar
Aşınabilir Tüy Boyalar
Dispers Tüy Boyalar
Florasan Tüy Boyalar
Metal Tüy Boyalar
Süvet Boyaları